Grošić, Antun

Grošić (Grossich), Antun, hrvatski kirurg i političar (Draguć, 7. VI. 1849Rijeka, 1. X. 1926). Djelovao kao voditelj kirurško-ginekološkog odjela Gradske bolnice u Rijeci, napose se baveći abdominalnom kirurgijom. God. 1908. prvi je u kiruršku praksu uveo predoperativnu dezinfekciju kože bolesnika jodnom tinkturom, što je ubrzo bilo prihvaćeno u svijetu. Kao političar bio je pristaša autonomaša; god. 1918. u Rijeci bio predsjednik talijanskoga Nacionalnog vijeća, koje je u rujnu 1919. predalo svu vlast Gabrieleu D’Annunziju. Pošto je ovaj odstupio potkraj 1920., Grošić je postao predsjednik privremene vlade u Rijeci, a nakon pripojenja Rijeke Italiji (1923) senatorom.

Citiranje:
Grošić, Antun. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23514>.