TRAŽI DALJE:
STRUKE:

gram

gram (franc. gramme < kasnolat. gramma: mala težina < grč. γράμμα: težina jedne dvadesetičetvrtine unce, doslovno: pisano slovo) (znak g), mjerna jedinica mase, tisućiti dio kilograma, g = 10–3 kg. Decimalni nižekratnici i višekratnici jedinice mase tvore se od grama (dekagram, miligram i dr.), među njima i osnovna SI jedinica mase kilogram.

Citiranje:
gram. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 5. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=23067>.