TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Gostivar

Gostivar, grad na lijevoj obali Vardara, blizu njegova izvora (selo Vrutok), Sjeverna Makedonija; 37 030 st. (2016), većinom Albanaca. Leži u južnome dijelu Pološke kotline (Gornji Polog) na 530 m apsolutne visine, na križanju cesta iz Skoplja prema Ohridu i prema Debru. Proizvodnja građevnoga materijala (vatrostalna opeka), mesoprerađivačka industrija (klaonice); kamenolom u okolici. Spominje se od 1313.

Citiranje:
Gostivar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22827>.