TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Abu Simbel

ilustracija
ABU SIMBEL, 1. tlocrt Amonova hrama, 2. današnji položaj hrama. Hram stoji na složenoj betonskoj strukturi 100 m iznad nekadašnjeg položaja (prikazan iscrtkanom linijom)

Abu Simbel (arap. Abū Simbel [a'bu: si'~]), lokalitet u južnom Egiptu, na lijevoj obali Nila, s dva špiljska hrama iz XIII. st. pr. Kr. Na ulazu u veći (Amonov) hram nalaze se četiri golema, 22 m visoka kipa Ramsesa II. Unutrašnjost hrama izdubljena je u stijeni te oslikana prizorima iz bitke s Hetitima kraj Kadeša, ratova u Siriji i Libiji te zgodama iz života faraona. Pred manjim hramom, posvećenim božici Hator i kraljici Nefertari, nalazi se šest kipova (10 m visokih) faraona i njihovih žena. Izgradnjom Asuanske brane hramovi su između 1964. i 1968. pod pokroviteljstvom UNESCO-a premješteni s prvotnoga položaja na 65 m višu obalu umjetnoga Naserova jezera.

Citiranje:
Abu Simbel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=225>.