amerikanizam

amerikanizam (engl. americanism).

1. Riječ ili izraz engleskog jezika svojstven američkom engleskomu; rabe ga Amerikanci osobito u SAD-u. Takve su riječi ili izrazi strani govornicima u Velikoj Britaniji, iako danas zbog velikog utjecaja masovnih medija neke ulaze u druge varijante engleskog jezika pa se razlike gube. Podrijetlom su neki amerikanizmi one riječi ili izrazi koje su prvi iseljenici iz Engleske prenijeli u XVII. st. u novu domovinu, a kod kojih je došlo do značenjskih promjena u novim uvjetima života (lumber u američkom engleskom znači drvena građa, u britanskom engleskom starudija). Među amerikanizmima ima i podosta riječi i izraza preuzetih iz jezika američkih Indijanaca, i to za nepoznate biljke (hickory: američki orah), nepoznate životinje (raccoon: rakun) te iz materijalne i duhovne kulture američkih Indijanaca (moccasin: mokasin, tomahawk: ratna sjekira). Amerikanizmi potječu i iz jezika koloniziranih Crnaca te doseljenika raznih narodnosti (chowder i prairie iz francuskoga, sleigh iz nizozemskoga itd.). Velik je broj amerikanizama svojstven pojedinim krajevima ili društvenim slojevima u SAD-u, ali su mnogi postali dio standardnoga jezika (gasoline, elevator, drug-store, truck prema engleskome petrol, lift, chemist’s shop, lorry). S pravopisnoga gledišta amerikanizmi se očituju i u grafiji: color, harbor, neighbor prema engleskome colour, harbour, neighbour itd.

2. Posuđenica preuzeta u nas iz američkog engleskoga – džez, gangster, koka-kola, kakao, itd.

3. Običaj, mentalitet, sustav rada svojstven Amerikancima u SAD-u.

Citiranje:
amerikanizam. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2226>.