Glavač, Stjepan

ilustracija
GLAVAČ, Stjepan

Glavač, Stjepan (latinski Stephanus Glavach Varasdiensis, pseudonim Croata Varasdiensis [kro·a'ta varasdine'nsis]), hrvatski kartograf i filozof (Varaždin, 13. XII. 1627Trnava, 4. VIII. 1680). Školuje se u Varaždinu, Grazu i Beču. Prvi je profesor filozofije Isusovačke akademije u Zagrebu (1663–65); u isusovački red stupio je 1648. Matematiku predaje u Grazu i Linzu, moralnu teologiju u Zagrebu i Trnavi (Slovačka), a kanonsko pravo u Klagenfurtu. God. 1673. izradio je topografsku kartu Hrvatske u mjerilu 1:220 000, prvu kartu naše zemlje kojoj je autor Hrvat; karta sadrži oko 600 toponima. Unikatni primjerak karte pronađen je u Valvasorovoj kartografskoj zbirci, a čuva se u HAZU u Zagrebu.

Citiranje:
Glavač, Stjepan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22212>.