Gjurić, Milenko D.

Gjurić [62720u:'rić], Milenko D. (Đurić), hrvatski grafičar, slikar i stručni pisac (Zemun, 29. VI. 1894Zagreb, 25. I. 1945). Polazio Višu školu za umjetnost i umjetni obrt u Zagrebu i Akademiju u Pragu. Plodan i raznovrstan stvaralac u grafičkim i slikarskim tehnikama; izveo cikluse bakropisa (Biblija, 1922–23), litografija (Rad, 1922), ulja (Motiv sa Žumberka, 1939). God. 1931. oslikao freskama pravoslavnu crkvu u Zagrebu. Pokrenuo revije Grafička umjetnost (1919) i Grafička revija (1923), u kojima je publicirao pretežito prikaze s područja grafičke umjetnosti; izdao knjigu Slikarske tehnike u crkvenoj umjetnosti (1936).

Citiranje:
Gjurić, Milenko D.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=22132>.