Gibraltarska vrata

Gibraltarska vrata (arap. Bab al-zakak), prolaz između Pirenejskoga poluotoka i afričke obale; širok 12,8 do 37 km, dug 65 km na sjevernoj obali ističe se uzvisina Gibraltar (426 m), a na južnoj brdo Musa (Heraklovi stupovi, 856 m). Dubina mu raste od zapada prema istoku. Plitki (300 m) Gibraltarski prag, koji se pruža na meridijanu rta Trafalgara, priječi hladnim dubinskim atlantskim vodenim masama prodor u Sredozemno more. Kod Tarife je dubok 760 m, a na istočnom ulazu više od 1000 m. Zbog različite gustoće morske vode Atlantskog oceana i Sredozemnoga mora površinska struja teče prema istoku, a donja struja prema zapadu. Značajne su luke: Gibraltar (Velika Britanija), La Línea i Algeciras (Španjolska), a na afričkoj obali Tanger (Maroko) i Ceuta (pripada Španjolskoj). – U antičko doba Fretum Herculeum.

Citiranje:
Gibraltarska vrata. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21937>.