STRUKE:

Geza I. Arpadović

Geza I. Arpadović, madžarski kralj od 1074. do 1077 (?, oko 1044?, 25. IV. 1077). Sin Bele I.; protukralj Salamuna, kojega je protjerao. Održavajući dobre odnose s bizantskim carem Mihaelom VII. Dukom dobio je od njega dijadem, sastavni dio donjega dijela potonje madžarske krune.

Citiranje:
Geza I. Arpadović. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 2. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21872>.