TRAŽI DALJE:
STRUKE:

gaz

gaz.

1. Dubina do koje je brod uronjen u vodu; mjeri se od površine vode (plovne vodne linije) do određene točke na dnu broda. Ta se točka odabire prema tomu iskazuje li se gaz kao najveći, teoretski, projektni, konstruktivni ili gaz u službi. Najveći gaz mjeri se do najuronjenije točke broda, a važan je pomorcima za plovidbu u vodama ograničene dubine. Za očitavanje gaza na pramcu i krmi nacrtana je ljestvica (zagaznica), dok je na sredini broda Plimsollova oznaka najmanjega dopuštenog nadvođa (nadvodnoga dijela broda), koja ujedno određuje najveći dopušteni gaz na sredini broda. Gazovi na pramcu i krmi mogu biti različiti pa se tada kaže da brod ima trim. Ako trima nema, brod plovi na ravnoj kobilici.

2. Plitka mjesta u rijeci ili moru koja se mogu prijeći gazeći kroz vodu.

Citiranje:
gaz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21454>.