STRUKE:

Frankland, Edward

Frankland [fræ'ŋklənd], Edward, engleski kemičar (Churchtown, 18. I. 1825Golaa, Norveška, 9. VIII. 1899). Prvi se počeo baviti organometalnim spojevima, 1852. postavio teoriju o kemijskoj valenciji i time utemeljio suvremenu strukturnu kemiju. Istraživao i masne kiseline, nitrile i organske radikale, ispitivao onečišćenje rijeka i bavio se metodama za čišćenje voda.

Citiranje:
Frankland, Edward. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 24. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20458>.