STRUKE:

fotoelektrična mjerenja

fotoelektrična mjerenja, fizikalno-kemijski analitički postupci koji se temelje na mjerenju fotostruje što nastaje kada svjetlost koja prođe kroz ispitivanu supstanciju pada na fotoćeliju. Na tom su principu konstruirani mnogi instrumenti u modernim laboratorijima (spektrofotometri, kolorimetri, fluorometri i dr.), a fotoelektrična mjerenja ubrajaju se danas u one postupke koji se najviše upotrebljavaju u kemijskoj analizi.

Citiranje:
fotoelektrična mjerenja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20242>.