TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Forum

Forum, mjesečnik Razreda za književnost HAZU, pokrenut 1962. na poticaj M. Krleže i uz predradnje M. Matkovića i P. Šegedina. Na čelu je časopisa urednički savjet, odn. Razred za književnost. Glavni je urednik 1962–85. bio Matković (osim 1964–65. kada ga je uređivao I. Frangeš), a tajnik uredništva 1963–81. I. Krolo. God. 1964–67. djelovao je i urednički odbor kojemu su članovi bili Frangeš, B. Kreft, G. Krklec, Krleža, Matković, M. Ristić, Šegedin, E. Šinko i F. Tuđman. Od 1986. uređivali su ga R. Bogišić, M. Franičević, S. Novak i I. Pandžić, od 1987. D. Jelčić i S. Mihalić, od 2005. S. Mihalić, a od 2007. N. Batušić, M. Machiedo, K. Nemec i N. Petrak. Od 2010. glavni je urednik K. Nemec. Forum je okupio širok krug suradnika različitih naraštaja, estetskih i idejnih usmjerenja. Prvih deset godina u njemu je intenzivno surađivao Krleža (treća knjiga Banketa u Blitvi, Zastave, dijelovi dnevnika i neki članci), a istodobno i njegovi suradnici iz Danasa i Pečata, V. Bogdanov, Ristić i Kreft. U časopisu su surađivali svi istaknutiji suvremeni hrvatski pisci. Forum uglavnom objavljuje izvornu ili prijevodnu liriku, prozu, drame i književnu kritiku te pretežito književne studije, članke, eseje i dokumente, a povremeno intervjue i slikovne priloge, uglavnom kao ilustracije uz tekstove. Osobitu vrijednost imaju njegove kulturne kronike i komentari, a u novije doba otvoren je tekućoj kritici. Otpočetka je pokazivao sklonost za cjelovita književna djela, izvorna i prijevodna, podjednako klasika i početnika, dosljedno se pridržavajući estetskih kriterija. Poneki su brojevi prigodni, posve ili dijelom tematski, npr. 120. obljetnica hrvatskoga narodnog preporoda, Krležina i Titova smrt, ili su antologije, najčešće domaće ili strane lirike.

Citiranje:
Forum. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20207>.