TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fonograf

ilustracija
FONOGRAF, replika Edisonova fonografa iz 1877. god., London, Science Museum

fonograf (fono- + -graf), uređaj za snimanje zvuka na valjak i njegovu reprodukciju s valjka. Fonograf s kositrenim valjkom izumio je Thomas Alva Edison (1877) i prvi put u povijesti snimio i reproducirao zvuk. Chichester Bell i Charles Sumner Tainter zamijenili su 1885. kositreni valjak voštanim (uređaj su nazvali graphophon), a Edison je to, neovisno o njima, učinio 1888. Zvuk je ulazio kroz lijevak i zatitrao membranu s pričvršćenom iglom, koja je utiskivala brazde u rotirajući voštani valjak. U reprodukciji se titranje igle u brazdi rotirajućeg valjka prenosilo na membranu i pretvaralo u zvuk. U SAD-u se naziv fonograf poslije upotrebljavao i za gramofon. I fonograf i grafofon bili su u uporabi 50-ak god., a potisnuo ih je gramofon s praktičnijom gramofonskom pločom.

Citiranje:
fonograf. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=20066>.