TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fliš

fliš (švic. mjesni naziv Flysch), serija sedimenata u kojoj se izmjenjuju lapori ili glineni škriljevci s pješčenjacima; često ima i uložaka konglomerata i vapnenaca. Pojam je vrlo često, ali i neprimjereno upotrebljavan u geologiji u smislu formacijskoga naziva, taložnoga facijesa, opisnoga pojma za izmjenjivanje pješčenjaka i šejlova; genetički kao sinonim za turbidite. U suvremenoj sedimentnoj geologiji pod nazivom fliš razumije se debeli slijed u kojem se izmjenjuju pješčenjaci, klastični vapnenci ili konglomerati sa šejlovima (ili općenito muljnim stijenama), taložen djelovanjem mutnih struja u dubokovodnom okolišu unutar tektonski aktivna pojasa.

Citiranje:
fliš. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19907>.