STRUKE:

Fischer, Hans

Fischer [fi'šəɹ], Hans, njemački biokemičar (Höchst kraj Frankfurta na Majni, 27. VII. 1881München, 31. III. 1945). Profesor organske kemije u Innsbrucku, Beču i Münchenu. Bavio se istraživanjem klorofila, hemina, bilirubina, porfirina, pirola i karotena. Objasnio strukturu klorofila (1935) i otkrio njegovu kemijsku srodnost s hemoglobinom. Za istraživanje građe klorofila i hemina, te posebice za sintezu hemina, 1930. dobio Nobelovu nagradu za kemiju.

Fischer, Hans. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19720>.