STRUKE:

Filozofska istraživanja

Filozofska istraživanja, časopis i biblioteka, izlaze u Zagrebu, u izdanju Hrvatskoga filozofskog društva. Središnji tematski okvir u području filozofije širi se na rubna i dodirna područja sociologije, teologije, jezikoslovlja, književnosti, prava, duhovnih, društvenih i prirodnih znanosti. Velik broj uglednih stranih i hrvatskih autora objavljuje izvorne radove, studije, preglede i osvrte, priopćenja sa skupova, recenzije i prikaze značajnih knjiga i filozofskoga života. Časopis je pokrenut 1980., da bi od 1984. postigao redovitost u izlaženju s učestalošću od 4 broja godišnje (1989–90. 6 brojeva) i s nakladom oko 2300 primjeraka. Urednici: Hotimir Burger (1980–89), Žarko Puhovski (1980–83), Ante Čović (1983–93; od 1996), Pavo Barišić (1993–96). Od 1986. pokrenuto je međunarodno izdanje Synthesis philosophica na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku kao polugodišnjak. Biblioteka knjiga Filozofska istraživanja utemeljena je 1988. i namijenjena domaćim autorima. Objavljuje desetak naslova godišnje. Do početka 2015. objavljeno je 136 brojeva hrvatskog izdanja, 58 brojeva međunarodnih izdanja i 144 knjige. Časopisi su referirani u značajnim sekundarnim filozofskim i širim izdanjima (bazama) u svijetu (The Philosopher’s Index, Répertoire bibliographique de la philosophie, Current Contents Connect, Web of Science Core Collection, Scopus, ERIH plus). Glavne su programatske odrednice časopisa i biblioteke orijentacijski pluralizam, otvorenost prema novim temama i idejama i mladim autorima te integrativnost u dijaloškom posredovanju. Važna je uloga tog projekta u stvaranju i održavanju razgranata filozofskog života u Hrvatskoj te u predstavljanju hrvatskoga filozofskoga stvaralaštva u inozemstvu.

Citiranje:
Filozofska istraživanja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19633>.