TRAŽI DALJE:
STRUKE:

fazni prijelaz

fazni prijelaz, promjena stanja neke tvari iz jedne faze u drugu, tj. iz jednog stanja u drugo, pri određenoj temperaturi, tlaku ili magnetskom polju. Razlikuju se fazni prijelazi I. vrste, kod kojih su u stanju ravnoteže slobodne entalpije u obje faze jednake po vrijednosti, ali se pritom entropija i volumen skokovito mijenjaju, i fazni prijelazi II. vrste, kod kojih se u stanju ravnoteže ne mijenjaju ni entalpija, ni entropija, ni volumen. U fazne prijelaze I. vrste spadaju npr. taljenje, isparavanje i sublimacija, a u fazne prijelaze II. vrste prijelazi kod kojih npr. tvari gube feromagnetična svojstva, pojava supravodljivosti, pretvorba grafita u dijamant, procesi razlaganja i stvaranja međumetalnih spojeva u čvrstoj fazi itd. (→ fazni dijagram)

Citiranje:
fazni prijelaz. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19104>.