STRUKE:

Faradayev efekt

Faradayev efekt [fæ'rədei~], pojava magnetske rotacije polarizirane svjetlosti koju je Michael Faraday otkrio 1845. Pri prolazu polarizirane svjetlosti kroz neko sredstvo u smjeru usporednom s magnetskim poljem dolazi do zakretanja ravnine polarizacije. Kut zakretanja ovisi o jakosti magnetskoga polja, o duljini puta svjetlosti u magnetskom polju, o frekvenciji svjetlosti i o naravi i temperaturi sredine kroz koju prolazi polarizirana svjetlost.

Citiranje:
Faradayev efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 11. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18983>.