TRAŽI DALJE:
STRUKE:

ex cathedra

ex cathedra [eks ka'thedra:] (lat.: s katedre, sa stolice).

1. Naučavanje vrhovnoga poglavara Katoličke crkve (pape) kada iznosi istine vjerske i etičke naravi koje se tiču cijele Crkve. Takav sadržaj drži se nepogrješivim i za sveopću Crkvu obvezatnim. Papino naučavanje ex cathedra u smislu nepogrješivosti zaključeno je kao dogma na I. vatikanskom koncilu (1870).

2. Izjave i tvrdnje koje su dane bez obrazloženja, a zasnivaju se samo na autoritetu onoga koji ih daje.

Citiranje:
ex cathedra. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18741>.