Encyclopaedia moderna

Encyclopaedia moderna [enciklope:'dia mode'rna], časopis koji je potaknula skupina hrvatskih intelektualaca iz Instituta za filozofiju znanosti i mir JAZU (danas HAZU) s I. Supekom na čelu, članova pagvaškoga mirotvornog pokreta, što su ga začeli A. Einstein i B. Russel. Program mu je bio da kao multidisciplinarni tromjesečnik na svjetskom planu promiče humanističku orijentaciju znanosti i umjetnosti te politički pluralizam radi općega i potpunoga razoružanja te znanstvenog doprinosa stvaranju svjetskog mira i jedinstva, a na jugoslavenskom planu razvijanje socijalističkog samoupravljanja, nesvrstanosti i federativnih načela. Izlazio je 1966–76., a imao je redakcije i u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju i Titogradu. Glavni i odgovorni urednik od početka je bio I. Supek (iznimno 1975. odgovorni je urednik bio E. Pusić). Ponovno je pokrenut 1991. i izlazio je do 1998., programski se orijentirao više prema Srednjoj Europi; glavni mu je urednik bio N. Zovko.

Citiranje:
Encyclopaedia moderna. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17884>.