STRUKE:

elektrokardiografija

ilustracija
ELEKTROKARDIOGRAFIJA, normalni kardiogram

elektrokardiografija (elektro- + kardio- + -grafija), dijagnostička metoda kojom se bilježe akcijski potencijali srca na elektrokardiografu preko elektroda postavljenih na prsni koš i udove. Standardno se snima 12 odvoda i prikazuje se zbroj svih el. potencijala za vrijeme srčanoga ciklusa. Dobiveni zapis na papiru je elektrokardiogram (EKG). Karakterističan izgled krivulje odgovara ritmičnomu procesu depolarizacije i repolarizacije pretklijetki i klijetki. P-val odražava depolarizaciju atrija, QRS-kompleks depolarizaciju ventrikula, T-val repolarizaciju ventrikula, dok je repolarizacija atrija prekrivena QRS-kompleksom. PR-interval označava vrijeme atrioventrikulskoga provođenja impulsa, a QT-interval vrijeme stimulacije ventrikula ili električnu sistolu ventrikula. Elektrokardiografija omogućuje dijagnozu poremećaja ritma, provođenja impulsa, ishemijskih promjena miokarda, hipertrofije klijetke i pretklijetke te nekih promjena karakterističnih za pojedine bolesti srca.

Citiranje:
elektrokardiografija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 10. 6. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17614>.