STRUKE:

Domagk, Gerhard

ilustracija
DOMAGK, Gerhard

Domagk [do:'mak], Gerhard, njemački bakteriolog (Lagow, 30. X. 1895Burgberg, 24. IV. 1964). Profesor eksperimentalne patologije u Münsteru. God. 1939. dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu, za otkriće antibakterijskog učinka prontosila, prvoga sulfonamidskog pripravka. God. 1946. priredio novi kemoterapeutik (tiosemikarbazon) protiv tuberkuloze.

Domagk, Gerhard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=15822>.