STRUKE:

Debreu, Gérard

Debreu [dəbʀø'], Gérard, američki i francuski ekonomist (Calais, 4. VII. 1921Pariz, 31. XII. 2004). Profesor ekonomike i matematike na Čikaškom sveučilištu, Sveučilištu Yale i Kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu. Doktorirao je 1956. iz matematike u Parizu. Bavio se teorijom opće ravnoteže, teorijom blagostanja i matematičkom ekonomijom. Pridonio je cjelovitoj matematičkoj razradbi teorije tržišnne ekonomije. Dobitnik je Nobelove nagrade za ekonomiju 1983. Glavna djela: Teorija vrijednosti. Aksiomatska analiza ekonomske ravnoteže (Theory of Value. An Axiomatic Analysis of Economic Equilibrium, 1959), Matematička ekonomika (Mathematical Economics, 1983).

Debreu, Gérard. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 31.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=14111>.