Čovjek i prostor

Čovjek i prostor, glasilo Saveza društava arhitekata Hrvatske. Izlazi od 1954. kao dvotjednik, poslije kao mjesečnik. Časopis bilježi i kritički vrjednuje procese preobrazbe prostora (planiranje, gradnja), likovno stvaralaštvo i kulturu te društvena zbivanja s posljedicama u prostoru, profesionalnu praksu arhitekata (zamisli, projekti, ostvarenja).

Citiranje:
Čovjek i prostor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 21. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13475>.