TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Cid

Cid [ϑiδ] (pravo ime Ruy ili Rodrigo Díaz de Vivar; nazvan El Campeador: borac), španjolski vitez i narodni junak (Vivar kraj Burgosa, oko 1043Valencia, 10. VII. 1099). Bio je u službi kastiljskoga kralja Sancha II. do 1072., a potom njegova brata kralja Alfonsa VI. Hrabroga, koji ga je 1081. protjerao, pa se neko vrijeme borio na strani Maura (naziv Cid od regionalnog arapskog oblika sīd za sayyid: gospodar). God. 1094. zauzeo Valenciju, koju je držao i branio do smrti. Već oko 1140. javljaju se prva djela o Cidu i njegovim junaštvima u borbi protiv Maura. Najpoznatije je takvo djelo Pjesan o Cidu (Cantar de mio Cid).

Citiranje:
Cid. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11778>.