Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly [ke'mikl ənd baiəuke'mikl en62721inịə'riŋ kwɔ:'təli], međunarodno izdanje časopisa Kemija u industriji, glasilo Hrvatskoga društva kemijskih inženjera (izdavač), Austrijske udruge za bioprocesnu tehnologiju i Sekcije za kemijsko inženjerstvo Slovenskoga kemijskog društva. Od 1987. izlazi tromjesečno na engleskom jeziku (glavni urednik Želimir Kurtanjek), pretežito objavljuje radove autora Srednje Europe i Mediterana iz područja kemijskog i biokemijskog inženjerstva, a 2010. imao je faktor utjecaja 0,483.

Citiranje:
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11545>.