STRUKE:

Charpak, Georges

Charpak [šaʀpa'k], Georges, francuski fizičar poljskoga podrijetla (Dąbrowica, 1. VIII. 1924Pariz, 29. IX. 2010). Diplomirao (1948) i doktorirao (1954) u Parizu. Bavio se fizikom elementarnih čestica, a istraživanja je uglavnom obavljao u CERN-u (1959–91). Prvi je u pokusima na srednjim i visokim energijama (1962) počeo primjenjivati detektore koji daju informaciju o mjestu gdje je elementarna čestica pogodila detektor. Za doprinose u razvoju novih detektora u fizici čestica, posebno za višežičnu proporcionalnu komoru (MWPC), dobio je Nobelovu nagradu za fiziku (1992). Član francuske Akademije znanosti (od 1985).

Charpak, Georges. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 8.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11488>.