STRUKE:

Cech, Thomas Robert

Cech [sek], Thomas Robert, američki kemičar i molekularni biolog (Chicago, 8. XII. 1947). Neovisno o S. Altmanu, s kojim je 1989. dobio Nobelovu nagradu za kemiju, otkrio da sama ribonukleinska kiselina može djelovati katalitički, tj. da pokazuje enzimsku aktivnost.

Cech, Thomas Robert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 30.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=11098>.