struka(e): prosvjeta

zorna nastava, nastava koja se zasniva na dosljednoj primjeni didaktičkoga principa zornosti (očiglednosti), koji podrazumijeva ukupnost osjetilnih iskustava nastalih u spoznavanju činjenica. Nasuprot »učenju iz knjiga«, zorna nastava uzima u obzir učenje u okruženju te se temelji na bogaćenju predodžaba o okolinskoj zbilji, pri čem sudjeluju sva osjetila i njihovi modaliteti. Zornost u nastavi ima važnu ulogu u spoznavanju jer prikupljene činjenice omogućuju povezivanje i izgradnju pojmova, odn. misaono apstrahiranje kojim se dolazi do uopćavanja. Nastava potpomognuta predmetima iz izvorne stvarnosti (npr. biljke, rude) ili izravnim promatranjem okoline, praćenjem događaja, umjetnim nastavnim sredstvima (modelima) pridonosi osjetilnomu promatranju, a time i jasnijoj spoznaji.

Citiranje:

zorna nastava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 27.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/zorna-nastava>.