struka(e): meteorologija

vlaga, vodena para sadržana u nekom sredstvu (npr. u zraku) ili voda sadržana u nekom sredstvu bez obzira na agregatno stanje. Vlažnost zraka izražava se količinom vodene pare u zraku na različite načine, i to kao → apsolutna vlažnost, → relativna vlažnost, tlak vodene pare i dr.

Citiranje:

vlaga. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/vlaga>.