struka(e): lingvistika i filologija | arheologija
Ventris, Michael
engleski arhitekt i kriptograf
Rođen(a): Wheathampstead, Hertfordshire, 12. VII. 1922.
Umr(la)o: kraj Hatfielda, Hertfordshire, 6. IX. 1956.

Ventris [ve'~], Michael (puno ime Michael George Francis Ventris), engleski arhitekt i kriptograf (Wheathampstead, Hertfordshire, 12. VII. 1922kraj Hatfielda, Hertfordshire, 6. IX. 1956). Odgonetnuo glasovnu vrijednost slogovnoga pisma linear B kretskoga i mikenskoga kulturnoga kruga. Nakon jednoga predavanja Arthura Evansa, istraživača kretskoga Knosa, posebno se zainteresirao za brončanodobno silabičko pismo. Izniman trud i entuzijazam – pitanja i hipoteze što ih je upućivao pojedincima i ustanovama – uz uporabu statističke metode, doveli su ga (zajedno s Johnom Chadwickom) do dešifriranja lineara B (1952); dokaze da je jezik natpisa na tom pismu arhajski grčki iznijeli su u članku Dokaz grčkoga dijalekta u mikenskim spisima (Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives, 1953). Posmrtno su mu objavljeni: Zapisi na mikenskome grčkom (Documents in Mycenaean Greek, s J. Chadwickom, 1956), Radne bilješke o istraživanju minojskoga jezika i drugi neobjavljeni spisi (Work Notes on Minoan Language Research and Other Unedited Papers, 1988).

Citiranje:

Ventris, Michael. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ventris-michael>.