struka(e): šumarstvo
Ugrenović, Aleksandar
hrvatski šumarski stručnjak
Rođen(a): Petrinja, 6. IX. 1883.
Umr(la)o: Zagreb, 18. IX. 1958.
ilustracija
UGRENOVIĆ, Aleksandar

Ugrenović, Aleksandar, hrvatski šumarski stručnjak (Petrinja, 6. IX. 1883Zagreb, 18. IX. 1958). Završio je šumarske znanosti (1904) na Šumarskoj akademiji pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na tom je fakultetu diplomirao prirodne znanosti 1907. i doktorirao iste godine. Radio je u šumarskoj službi u Osijeku, Slatini i Pakracu (1907–21), bio je redoviti profesor Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta u Zagrebu (1921–56). Redoviti član JAZU od 1948. i ravnatelj Instituta za eksperimentalno šumarstvo JAZU (1955–57). Urednik Šumarskoga lista (1925–29). Idejni začetnik i glavni redaktor Šumarske enciklopedije (1959–63) Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža. Bavio se šumarskom politikom i zakonodavstvom, iskorištavanjem šuma i tehnologijom drveta. Napisao je udžbenik u šest svezaka Iskorišćavanje šuma (1931), Tehnologija drveta (1932), Tehnika trgovine drvetom (I–II, 1934–35), Kemijsko iskorišćavanje i konzerviranje drveta (1947), Upotreba drveta i sporednih produkata šume (1948). O šumarskoj politici i upravi šuma pisao je u knjigama: Šumarsko-politička osnovica Zakona o šumama (1923), Zakon o šumama – samostalni projekt (1923), Zakoni i propisi o šumama i pilanama (1930). Objavio je nekoliko godišnjih bibliografija šumarske literature u Jugoslaviji u časopisu Forstliche Rundschau (1939., 1940. i 1941). Izradio je Šumarski terminološki rječnik (1959) na 6 jezika s više od 10 000 termina (rad je ostao u rukopisu). Objavio je 36 znanstvenih radova, 19 udžbenika i priručnika, 56 stručnih radova te mnogobrojne prikaze i popularne članke. Osnovao je i opremio laboratorij za ispitivanje svojstava drva. Za znanstvenu, pedagošku i društvenu djelatnost dobio je orden Francuske Republike Officier de l’Ordre du Mérite Agricole (1927., 1936).

Citiranje:

Ugrenović, Aleksandar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 25.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/ugrenovic-aleksandar>.