struka(e): botanika

tropizmi (prema grč. τρόπος: smjer), gibanja biljaka ili njihovih organa savijanjem, izazvana jednostranim podražajem, za razliku od → nastija, gdje smjer gibanja ne ovisi o smjeru podražaja, već o građi organa. Savijanje odn. rast u smjeru izvora podražaja naziva se pozitivnim, u suprotnom smjeru negativnim tropizmom, a savijanje odn. rast pod nekim kutom prema smjeru podražaja plagiotropizmom. Savijanje je u pravilu rezultat različito jakoga rastenja jedne strane organa, rijetko zbog promjene → turgora. Prema izvoru podražaja razlikuju se fototropizam, induciran jednostranim osvjetljenjem, geotropizam, rast pod utjecajem sile teže, tigmotropizam, izvor podražaja je dodir, kemotropizam, usmjereno gibanje djelovanjem nehomogene raspodjele nekih otopljenih ili plinovitih tvari, hidrotropizam, gibanje korijenja prema mjestima različitog parcijalnog pritiska vodene pare.

Citiranje:

tropizmi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/tropizmi>.