struka(e): strojarstvo
ilustracija
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA, motorne saonice Marka Kneza
ilustracija
TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA, snimak iz zraka

Tehnički muzej Nikola Tesla, muzej u Zagrebu koji se bavi prikupljanjem, zaštitom, čuvanjem i izlaganjem materijalne i nematerijalne tehničke baštine. Osnovan je odlukom grada Zagreba 1954., po uzoru na velike svjetske znanstveno-tehničke muzeje. Idejni začetnik bio je B. Težak, kasniji dugogodišnji predsjednik Savjeta muzeja, a osnutak je proveo Predrag Grdenić koji je bio i prvi ravnatelj. God. 1959. muzeju je dodijeljen kompleks zgrada u Savskoj cesti 18, izgrađen 1948. za potrebe Zagrebačkoga zbora (arhitekt M. Haberle). Muzej je otvoren za javnost 1963., a likovni postav načinio je arhitekt Emil Vičić. Prvi odjeli bili su: Transformacija energije, Prometna sredstva, Geološki odjel s modelom rudnika u naravnoj veličini, a s vremenom su slijedili Nafta (1964), Planetarij (1965), Demonstracijski kabinet Nikola Tesla (1976), Osnove poljodjelstva (1981), Vatrogastvo (1992), Park skulptura velikana hrvatskoga prirodoslovlja i tehnike na otvorenom (započet 1993), Apisarij s oglednim košnicama (1994), Zemljomjerstvo – katastarski ured (1994), te Pokretna moć vatre (1999). Muzejski se fundus počeo stvarati donacijama Prirodoslovno-matematičkoga i Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatskoga prirodoslovnoga društva i Narodne tehnike, a u njem su se našli eksponati fotografske i fonografske tehnike, radiofonije, pogonskih strojeva te različitih tehničkih naprava. Od 2015. naziva se imenom Nikole Tesle. Danas uz svoju redovitu aktivnost, daje doprinos na području odgojno-obrazovnoga rada, te nizom predavanja, radionica, interaktivnih sadržaja i dr. popularizira znanost i tehniku, a povremeno i organizira izložbe i akcije radi predstavljanja različitih područja tehnike i znanosti. Restauratorsko-preparatorskom djelatnošću muzej nastoji zaštititi eksponate kao kulturna i tehnička dobra u sustavu očuvanja nacionalne baštine, a stručna i računalna obradba bibliotečne i dokumentacijske građe također je značajan segment njegova rada. Od 2002. zagrebački muzej provodi matičnu djelatnost za sve tehničke muzeje u Republici Hrvatskoj.

Citiranje:

Tehnički muzej Nikola Tesla. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/tehnicki-muzej-nikola-tesla>.