struka(e):

tartana (tal.).

1. U pomorstvu, teretni, ribarski i ratni jedrenjak na Sredozemnome moru i Jadranu (u XVII. i XVIII. st.); imao je latinska jedra koja su se pri olujnom moru zamjenjivala križnima. Velika tartana imala je nosivost 30 do 300 t, uspravan gl. jarbol, krmeni jarbol nagnut prema krmi, a pramčani prema pramcu. Mala tartana imala je nosivost 10 do 30 t, te jedan do dva jarbola. Bokeljska tartana nosivosti 10 do 30 t bila je obla trupa, razmjerno mala gaza, lake konstrukcije s niskim bokovima i jednom palubom; njoj je slična bila i dubrovačka tartana.

2. U ribarstvu, povlačna dubinska mreža koja se u XVIII. i XIX. st. upotrebljavala na Sredozemnome moru i Jadranu. Slična je koći, ali ju je teglio samo jedan brod ili brodica na jedra.

Citiranje:

tartana. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 25.2.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/tartana>.