struka(e): geologija
Šuklje, Fran
hrvatski geolog i športski djelatnik
Rođen(a): Samobor, 2. X. 1886.
Umr(la)o: Zagreb, 12. XII. 1949.

Šuklje, Fran, hrvatski geolog i športski djelatnik (Samobor, 2. X. 1886Zagreb, 12. XII. 1949). Studirao prirodne znanosti u Pragu, studij je završio u Zagrebu te stekao doktorat iz filozofije. Bio je srednjoškolski i sveučilišni nastavnik, kustos Geološko-paleontološkoga muzeja u Zagrebu, ravnatelj Geološkoga zavoda (1935–45). Objavljivao je znanstvene radove o trijasu i tercijaru Samoborskoga gorja (posebno o tercijarnim mekušcima), Hrvatskoga zagorja, Like i Slavonije, o fauni donjotrijaskih naslaga u području gornjega toka Zrmanje, o gornjomiocenskim naslagama u selu Gora kraj Petrinje i dr. Zanimao se za prirodu i šport, o čem je pisao popularne članke. Bio je urednik časopisa Priroda (1921–25) i Glasnik, istodobno i predsjednik Hrvatskoga planinarskog društva. Bavio se planinarstvom, atletikom, mačevanjem i hokejom na travi, bio je tajnik Hrvatskoga športskog saveza; jedan je od osnivača Zagrebačkoga nogometnog podsaveza i Jugoslavenskoga nogometnog saveza (1919).

Citiranje:

Šuklje, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/suklje-fran>.