struka(e): fizika

strujnice, krivulje kojima se grafički predočuje strujanje fluida: njihova gustoća predočuje iznos brzine čestica fluida (što su gušće, brzina je veća) a njihove se tangente u svakoj točki poklapaju s pravcima brzine čestica fluida. Nikada se ne sijeku. Pri stacionarnome su strujanju nepomične i podudaraju se s putanjama čestica fluida (npr. strujnice laminarnoga strujanja uzajamno su paralelne), pri nestacionarnome strujanju mijenjaju položaj i oblik i ne podudaraju se s putanjama čestica, a pri vrtložnom strujanju strujnice nisu neprekidne linije.

Citiranje:

strujnice. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/strujnice>.