struka(e): sociologija

status (lat.: stanje), položaj ili mjesto u društvenoj strukturi kojemu pripadaju određena prava i dužnosti. Ako se struktura (sustav) promatra kao međuovisni odnos svojih dijelova (elemenata), status se definira s obzirom na ulogu koju njegov nositelj obavlja u tom sustavu, a koja određuje i ponašanje što se od nositelja određenoga statusa očekuje. Status tada definira što pojedinac »jest« (dijete, roditelj, predsjednik, učitelj itd.). Ako se struktura promatra iz stratifikacijske perspektive, odn. iz perspektive odnosa nadređenosti i podređenosti, status se shvaća kao mjesto na priznatoj ljestvici časti, prestiža ili ugleda. U suvremenoj sociologiji postoji niz pojmova koji pridonose preciznijemu opisivanju društvenog položaja, kao npr. oprjeka između pripisanoga statusa, koji pojedinac dobiva rođenjem (npr. pripadnost rasnoj ili etničkoj skupini ili plemićkomu staležu), i postignutoga statusa, koji pojedinac stječe u konkurenciji s drugima (npr. status školovane osobe ili direktora tvrtke). Pojedinac može zauzimati različite statuse; master status, odn. dominantni status ili položaj, onaj je koji služi kao orijentir akcije u većini društvenih situacija u kojima se pojedinac nalazi. U suvremenom društvu dominantan je onaj status koji proizlazi iz zanimanja.

Citiranje:

status. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/status>.