struka(e): biologija

spol (latinski sexus), skup biokemijskih, genetičkih, anatomskih, fizioloških (u ljudi i psihičkih) obilježja po kojima se organizmi neke vrste dijele na muške i ženske. Spol je određen naslijeđem, tj. kromosomskim sastavom gameta. Definicija spola povezana je s reproduktivnom funkcijom: u pravilu su muškoga spola one jedinke koje proizvode mikrogamete, a ženskoga spola one jedinke koje proizvode makrogamete. U mnogih nižih životinja obilježja obaju spolova sjedinjena su u jednoj jedinki (hermafrodit) (→ dvospolnost), dok su u većine viših životinja spolovi odijeljeni. U biljaka se također razlikuje muški i ženski spol. (→ cvijet; oplodnja ili fekundacija, oplodnja biljaka)

Citiranje:

spol. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/spol>.