struka(e): prosvjeta

socijalna pedagogija, pedagoška disciplina koja povezuje različite funkcionalne odgojne utjecaje u svrhu oblikovanja cjelovite čovjekove osobnosti. Sadržaj i metodologija soc. pedagogije tijekom vremena su se mijenjali, a u skladu s predmetnim polazištima bila je shvaćena i njezina praktična svrha i zadaća: od naglašenog odgoja za zajednicu, preko soc. skrbi i zbrinjavanja siromašnih (na prijelazu u XX. st.), zatim zadovoljavanja društvenih (državnih) odgojnih ciljeva, izvaninstitucionalne socijalizacije u obitelji, vršnjačkim skupinama, udrugama, neformalnim oblicima obrazovanja i dr., do socijalnokomunikacijske zadaće suvremenoga odgoja. Na socijalnu se pedagogiju najčešće gledalo kao na korektivnu disciplinu koja se upotrebljavala kada uobičajeni odgojni postupci nisu uspjeli postići očekivane učinke. Takav pristup činio ju je najviše terapijskom disciplinom i svojevrsnim odgovorom na društvene i moralne krize. Nerijetko je (npr. u drugoj pol. XX. st.) shvaćana kao pomoć mladima s teškoćama u društv. integraciji. Njezini noviji, humano-pedagoški pristupi ogledaju se u promicanju pozitivne međuljudske komunikacije u nenarušenim uvjetima, zatim soc. prevencije na svim stupnjevima odgoja, razvijanja kvalitete i kulture ponašanja u različitim životnim okolnostima. Time se socijalna pedagogija ne odriče svoje restitucijske zadaće, ponajprije brige za pojedince i skupine čije ponašanje treba resocijalizirati, odn. učiniti ga društveno prihvatljivim.

Citiranje:

socijalna pedagogija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 30.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/socijalna-pedagogija>.