struka(e):

Skopska Crna gora (albanski Mali i Zi i Shkupit), planinski masiv u Sjevernoj Makedoniji i na Kosovu, između Kosova polja, Skopske i Kumanovske kotline. Proteže se od Kačaničke klisure na Lepencu do Končuljske klisure na Južnoj Moravi; najviši vrh Ramno (1651 m). Građena je od kristaličnih škriljevaca sa žicama kremena i mjestimičnim probojima eruptivnih stijena. Mjestimično pod šumom i pašnjacima. Na južnim obroncima nekoliko manastira i crkava.

Citiranje:

Skopska Crna gora. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013 – 2024. Pristupljeno 3.3.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/skopska-crna-gora>.