struka(e): astronomija

sjaj (luminoznost, snaga zračenja) (znak L), u astronomiji, energija koju zrači svemirski objekt (npr. zvijezda ili galaktika) u jedinici vremena. Najčešće se mjere vizualni sjaj (snaga zračenja u području vidljive svjetlosti) i bolometrijski sjaj (snaga zračenja svih elektromagnetskih valova ili valova nekih određenih valnih duljina). Mjerna jedinica sjaja jest vat (W), no često se sjaj svemirskih objekata uspoređuje sa sjajem Sunca L (L = 3,8 × 1026 W). Primjerice, sjaj Siriusa LS je 25,4 puta veći od sjaja Sunca (LS/L = 25,4). (→ bolometar; magnituda; stefan-boltzmannov zakon; svjetlosni tok; tok zračenja)

Citiranje:

sjaj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/sjaj>.