struka(e): pomorstvo
Simović, Anton
hrvatski pomorski stručnjak, kapetan fregate i kapetan duge plovidbe
Rođen(a): Muo kraj Kotora, Crna Gora, 11. VII. 1918.
Umr(la)o: Zagreb, 26. VII. 2006.

Simović, Anton, hrvatski pomorski stručnjak, kapetan fregate i kapetan duge plovidbe (Muo kraj Kotora, Crna Gora, 11. VII. 1918Zagreb, 26. VII. 2006). Predavao pomorstvo, navigaciju, meteorologiju, signalizaciju na pomorskim školama u Bakru, Rijeci i Splitu, bio je viši predavač na Interfakultetskom saobraćajnom studiju i Građevinskom fakultetu u Zagrebu te na Vojnotehničkoj akademiji u Zagrebu, profesor na Vojnopomorskoj akademiji u Dubrovniku i Divuljama. Od 1961. surađivao je s Leksikografskim zavodom, Institutom prometnih znanosti i Brodarskim institutom u Zagrebu. Urednik struke nautika i oceanografija u Pomorskoj enciklopediji te glavni urednik Pomorskoga leksikona i Nautičkoga vodiča Jadrana. Bio je član Društva za proučavanje i unapređenje pomorstva i Znanstvenoga vijeća za pomorstvo HAZU. Godine 1989. imenovan je počasnim admiralom Bokeljske mornarice. Značajnija djela: Meteorologija (1970), Pomorska meteorologija (1978), Terestrička navigacija (1978), Brodarenje (1980), Navigacijska meteorologija (1985), Elektronička navigacija (1992), Pomorske telekomunikacije (2003).

Citiranje:

Simović, Anton. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/simovic-anton>.