struka(e): arheologija

serapej ili serapejon (lat. Serapeum ili grč. Σεραπεῖον), u grčkoj i rimskoj religiji, hram boga podzemlja Serapisa, čiji se kult razvio u Egiptu, gdje je bio poistovjećen s Ozirisom – Apisom. Ondje je otkriveno četrdesetak serapeja među kojima se ističe hram u Aleksandriji, djelo grčkoga graditelja Parmenida, te hram u Memfisu. Serapisov se kult poslije proširio po cijelom Rimskom Carstvu. U likovnim prikazima pridavane su mu značajke Hada, Zeusa i Asklepija, pa ga prate zmija, vuk ili pas. Poznat je serapej u Rimu na Marsovu polju.

Citiranje:

serapej. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/serapej>.