struka(e): arheologija
Šeper, Mirko
hrvatski arheolog
Rođen(a): Zagreb, 26. IX. 1912.
Umr(la)o: Zagreb, 21. X. 1970.

Šeper, Mirko, hrvatski arheolog (Zagreb, 26. IX. 1912Zagreb, 21. X. 1970). Diplomirao arheologiju i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1936), gdje je i doktorirao (1940). Od 1938. kustos Arheološkoga muzeja u Zagrebu i predavač na Likovnoj akademiji. Sudjelovao u istraživanjima Vučedola (1938), godine 1943–45. bio vršitelj dužnosti ravnatelja Arheološkoga muzeja u Zagrebu, te izvanredni profesor u Arheološkom zavodu Filozofskoga fakulteta. Od 1953. bio urednik za arheologiju, opću povijest i povijest umjetnosti u Leksikografskom zavodu. – Bio je likovni kritičar u Hrvatskoj smotri i Hrvatskom narodu. Glavna djela: Prilog upoznavanju prehistorijskog čaranja (u časopisu Alma mater croatica, 1941), Prapoviestne glinene figurice (1944), Neolitičko naselje na Kormadinu (u časopisu Arheološki vestnik, 1952), Krstionica hrvatskoga kneza Višeslava iz ranoga srednjeg vijeka (Der Taufstein des kroatischen Fürsten Višeslav aus dem frühen Mittelalter, u časopisu Nachrichten des Deutschen Instituts für merowingisch-karolingische Kunstforschung, 1957–58), Rimska kola iz Poljanca kod Ludbrega (u časopisu Arheološki radovi i rasprave, 1962).

Citiranje:

Šeper, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/seper-mirko>.