struka(e): etnologija

Selkupi (stari naziv Ostjako-Samojedi), narod u zapadnom Sibiru u Ruskoj Federaciji. Oko 4000 pripadnika naseljeno je u Tjumenskoj oblasti, uglavnom u Jamalo-Neneckom okrugu, u Tomskoj oblasti te u Krasnojarskom kraju. Srodni su Nenecima, Nganasanima, Enecima. Selkupski jezik pripada samojedskoj (samodijskoj) grani uralske jezične porodice, a njime govori oko 50% Selkupa. Tradicionalno su se bavili ribolovom, lovom na morske sisavce i uzgojem sobova. Na njihov tradicionalni način života znatno je utjecala kolektivizacija 1920-ih i 1930-ih, a posebice intenzivno iskorištavanje nafte i prirodnoga plina u Jamalo-Neneckom okrugu, započeto 1960-ih, koje zapošljava sve veći broj Selkupa.

Citiranje:

Selkupi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 24.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/selkupi>.