struka(e): povijest, opća
Saavedra Lamas, Carlos
argentinski pravnik i političar
Rođen(a): Buenos Aires, 1. XI. 1878.
Umr(la)o: Buenos Aires, 5. V. 1959.

Saavedra Lamas [sa∙aβe'δra la'mas], Carlos, argentinski pravnik i političar (Buenos Aires, 1. XI. 1878Buenos Aires, 5. V. 1959). Potomak znamenite argentinske plemićke obitelji. Nakon studija na Sveučilištu u Buenos Airesu, koji je završio obranom doktorata iz prava 1903., radio je kao profesor prava i ustavne povijesti na Sveučilištu u La Plati. Poslije je bio direktor javnih kredita (od 1907), glavni tajnik gradske uprave Buenos Airesa (od 1907), zastupnik (1908–15), ministar pravde i obrazovanja (1915) te vanjskih poslova (1932–38); bio je autor panameričkog pakta o mirnom načinu rješavanja sporova, zaključenoga 10. X. 1933. na konferenciji u Rio de Janeiru, koji je dobio naziv Pakt Saavedra Lamas. Dobio je Nobelovu nagradu za mir (1936). Nakon povlačenja iz politike bio je rektor (1941–43) i profesor (1943–46) na Sveučilištu u Buenos Airesu.

Citiranje:

Saavedra Lamas, Carlos. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/saavedra-lamas-carlos>.