struka(e): povijest, hrvatska
Rodriga, Daniel
poduzetnik u Splitu
XVI. st.

Rodriga (Rodriguez), Daniel, poduzetnik u Splitu (XVI. st.). Španjolski Židov, koji se u izvorima spominje od 1549. Bio je inicijator podizanja splitske trgovačke skele (Splitska skela), a potaknuo je i gradnju carinarnice s lazaretom u Splitu. God. 1577. mletačka je vlada prihvatila Rodrigin prijedlog i povjerila mu organizaciju i izgradnju skele. Iako njezino podizanje nije teklo prema planu (problemi s carinom i prijenosom robe, neprijateljski odnos splitskoga kneza Loredana prema Rodrigi, upletanje Dubrovčana u Rodrigine trgovačke sporazume s Osmanlijama), skela je ipak bila službeno otvorena 1592. Tada je mletačka vlada potvrdila Rodrigin izbor za konzula židovskog stanovništva u Splitu, a židovskim trgovcima u gradu dodijelila je mnogobrojne povlastice. Od tada je Split postao važno trgovačko središte i, do Kandijskoga rata (1645–69), jedna od najvažnijih europskih luka za promet s Osmanskim Carstvom.

Citiranje:

Rodriga, Daniel. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.5.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/rodriga-daniel>.