struka(e): pravo

repatrijacija (njem. Repatriation, prema kasnolat. repatriare: vratiti se u domovinu), u međunar. pravu, postupak države na području koje ili u vlasti koje se nalaze strani državljani (ratni zarobljenici i civili koji imaju državljanstvo protivničke strane) kojim ih ona vraća u njihovu zemlju, kao i dužnost države čiji su aktualni ili bivši državljani da ih primi na svoje područje i da im vrati državljanstvo ako su ga izgubili. Pozitivno međunar. pravo zabranjuje prisilnu repatrijaciju nakon završetka neprijateljstava, pa se nijedna osoba koja se protivi repatrijaciji ne smije vratiti na teritorij gdje su joj život ili sloboda ugroženi zbog vjere, rase ili statusa. Opće međunar. pravo sadrži oskudne norme o repatrijaciji, zato se ona ugl. rješava dvostranim i višestranim međunar. ugovorima.

Citiranje:

repatrijacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 20.7.2024. <https://enciklopedija.hr/clanak/repatrijacija>.